temps de flors 2007 temps de flors 2008
Inici » Sorteig d'una nit d'hotel
BASES DEL SORTEIG tempsdeflors.com 2009:

tempsdeflors.com sorteja, entre tots els participants:

- Una estada d'una nit a l'Hotel Llegendes de Girona **** per a 2 persones en una habitació doble en règim d'allotjament.

- El sorteig es realitzarà el dia 18/05/2009 i el nom del guanyador serà publicat en la web www.tempsdeflors.com el dia 19/05/2009 i a la web www.llegendeshotel.com el dia 30/05/2009

- Els participants podran emplenar el formulari de participació fins a les 0:00 hores del dia 17 de maig de 2009 indicant en les observacions “Sorteig Temps de Flors 2009”.

Els termes i condicions del sorteig es detallen a continuació:

1.- La participació és gratuïta i limitada a tots aquells usuaris que ho facin a través del formulari inserit en la pàgina web. Només s'admetrà una participació per persona física.
2.- Pot participar en aquest sorteig qualsevol persona major de 18 anys d'edat.
3.- No podran participar en aquest sorteig els empleats de l'Hotel Llegendes de Girona**** ni els seus familiars directes, així com els empleats d'aquelles empreses relacionades directa o indirectament en la realització del present sorteig.
4.- Hotel Llegendes de Girona**** es reserva el dret de desqualificar als usuaris que incompleixin els termes i condicions del sorteig. Davant aquesta circumstància Hotel Llegendes de Girona**** es reserva el dret d'emprendre accions legals.
5.- El guanyador del sorteig autoritza a Hotel Llegendes de Girona**** a publicar el seu nom, podent-ne utilitzar periodísticament el mateix o la seva imatge en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació o qualsevol altre medi, amb fins promocionals o informatius sempre que aquests es relacionin amb el present sorteig, sense compensació econòmica de qualsevol tipus.
6.- Hotel Llegendes de Girona**** es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les condicions del present sorteig, fins i tot la seva possible anul·lació, per circumstàncies alienes al control d'Hotel Llegendes de Girona**** o que ho fessin aconsellable, abans del termini prefixat, sempre que concorri causa justa per a això, comprometent-se a comunicar les noves bases o la seva anul·lació definitiva.
7.- Totes les circumstàncies publicades o que es publiquin en Hotel Llegendes de Girona**** per a participar en el sorteig formen part dels seus termes i condicions.
8.- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de totes les condicions aquí descrites.

ELS PREMIS
9.- Els premis no podran ser canviats, ni ser cedits a altres persones que no siguin les guanyadores
10.- Els premis s'ajustaran a les característiques especificades en la comunicació referida al sorteig.

NOTIFICACIÓ
11.- La notificació del resultat es realitzarà mitjançant el email amb el qual es va subscriure en el formulari web o per telèfon.
12.- El guanyador tindrà 10 dies per a respondre i confirmar que accepten el premi. Si la persona notificada no respongués en aquest termini, serà desqualificada i altre guanyador serà seleccionat. Si la notificació al guanyador és retornada com email o no respon diverses cridades al telèfon aquest guanyador serà igualment desqualificat.

PRIVADESA
13.- Hotel Llegendes de Girona**** manifesta complir les prescripcions de Llei Orgànica de Protecció de Dades, així com la seva normativa de desenvolupament. Els nom, logotips, icones i qualsevol element que s'identifica amb Hotel Llegendes de Girona**** són propietat i marques de l'Hotel Llegendes de Girona****

Accepto les bases i vull participar al sorteig
Girona Temps de flors 2009 | Projecte de fotografia artística | | Albert Torrent, Carles Carreras, Ferran Munsó, Pere Aurich, Eduard Soler